Testid

MBTI isiksustest

By  | 
Myers Briggs TypeIndicator (MBTI) isiksuse test. Küsimustik annab neli tähetüüpi, mis moodustavad sinu isiksuse. MBTI profiili tundmaõppimine on kasulik, et mõista ennast, kuidas teistega toime tulla, luua paremat karjääri ja mis on sinu tugevad ja nõrgad küljed. MBTI testi kasutatakse ka suhte sobivuse hindamiseks! MBTI jagab inimesed 16 erinevaks isiksuse tüübiks, mis on jaotatud kahe paari kognitiivsete funktsioonide vahel.

MBTI 16 eri inimtüüpi: INFP, INFJ, ISTJ, ISFJ, ENFP, INTJ, ENTJ, ESTJ, ENFJ, ENTP, INTP, ESFJ, ISFP, ESTP, ISTP, ESFP.

– Sinu fookuse suund ja kuidas oled laetud: ektravertsus (E) või introvertsus (I)
– Kuidas võtad infot vastu ja millele suunad oma tähelepanu: tunnetamine (S) või Intuitsioon (N)
– Kuidas langetad otsuseid ja annad hinnaguid: mõtlemine (T) või tundmine (F)
– Kuidas tuled toime maailmaga ja soovitud elustiiliga: otsustades (J) või tajudes (P)

Olulised punktid, kuidas kõige paremini test täita:
– ühelegi küsimusele ei ole õiget vastust;
– vasta küsimustele kiiresti, ära analüüsi üle, pigem vali see, mis tundub kõige paremini sobivat;
– ole enda vastu aus ja vasta nii, nagu sa tegelikult oled, mitte selle järgi, kuidas arvad, et teised sind näevad;
– tee test lõpuni ilma eelnevalt punktisüsteemi või tulemusi piilumata;
– pea meeles, et ükski test ei ole kõikehõlmav ja sinu isiksus võib aja jooksul muutuda. Võid vabalt teha seda testi mõne aja pärast uuesti! Selle testi suurim väärtus on valgustada erinevaid inimtüüpe ja aidata neid paremini mõista.

Suhted.ee näitab testi tulemusel lühikest kokkuvõtet vastava isiksusetüübi kohta arvestades just suhete aspekti, kuid tulemuse põhjal saab internetist täiendavat infot juurde leida kellele teema huvi pakub.

1.Peol olles sa:
2.Sa oled pigem:
3.Kas hullem on:
4.Kas sulle avaldavad rohkem muljet
5.Kas sind tõmbab rohkem
6.Kas eelistad töötada
7.Kas sa kipud valima
8.Pidudel sa
9.Kas sind tõmbavad rohkem:
10.Kas sa oled rohkem huvitatud
11.Teiste üle otsustades mõjutavad sind rohkem
12.Teistega kontakti otsides on sul kalduvus olla mõnevõrra
13.Kas sa oled pigem
14.Kas sind häirib rohkem, kui asjad on
15.Oma tutvusringkondades sa
16.Igapäevaseid asju teed sa tõenäoliselt pigem
17.Kirjanikud peaksid
18.Sind veetleb rohkem
19.Tunned end mugavamalt tehes
20.Sa tahad, et asjad oleksid
21.Sa oled pigem
22.Helistades sa
23.Faktid
24.Kas visionäärid on
25.Sa oled pigem
26.Kas on hullem olla
27.Kas sündmustel tuleks tavaliselt lasta juhtuda
28.Sinus tekitab parema tunde
29.Seltskonnas olles sa
30.Terve mõistus on
31.Lapsed
32.Otsuste tegemisel lähtud pigem
33.Kas sa oled pigem
34.Kumb on imetlusväärsem
35.Hindad kõrgemalt
36.Uus ja mitterutiinne suhtlus teistega
37.Oled tihemini
38.Tõenäolisemalt
39.Rahuldustpakkuvam on
40.Sind valitseb rohkem
41.Sulle sobib rohkem töö, mis on
42.Sa otsid pigem
43.Eelistad olukorda
44.Juhindud rohkem
45.Oled rohkem huvitatud
46.Kumb on rohkem kompliment
47.Hindad endas rohkem
48.Eelistad tihti
49.Tunned end mugavamalt
50.Kas sa
51.Usaldad tõenäolisemalt
52.Tunned end pigem
53.Kumb inimene väärib komplimenti – kas see, kel on
54.Kaldud olema pigem
55.Eelistad, kui
56.Suhetes peaks enamik asjadest olema
57.Kui telefon heliseb, sa
58.Kas hindad endas kõrgemalt
59.Sind kisuvad rohkem
60.Suurema veana näib
61.Näed end põhiliselt
62.Kumb situatsioon näib sulle ahvatlevam
63.Oled pigem
64.Kaldud olema
65.Kirjanduses eelistad
66.Sinu jaoks on raskem
67.Endale soovid enam
68.Suurem süü on
69.Eelistad
70.Kipud olema rohkem
71.Sinu sugu
72.Sinu vanus

You must be logged in to post a comment Login